CÔNG TY CỔ PHẦN SUBIN VINA
VPGD: P216, Tòa nhà Kim Ánh, Số 1 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, HN
 Hot line: +84 986 117 188
logo
7577156_3

HI-COUPLER

HI-COUPLER
hi-coupler - ảnh nhỏ  1

HI-COUPLER

Mã sản phẩm: HI-COUPLER
Hãng sản xuất: KIMS
Xuất xứ: Korea

Để lại số điện thoại

Lượt xem 149

Kho hàng: 0

SF TYPE

Type Model Dimensions (mm)
L D Hs A T
 25 type  SF-252 49.5 23.5 17 13 PT 1/4"
SF-253 50.5 23.5 21 14 PT 3/8"
SF-254 52.5 23.5 27 15 PT 1/2"
 25C type  SF-252C 49.5 23.5 17 13 PT 1/4"
SF-253C 50.5 23.5 21 14 PT 3/8"
SF-254C 52.5 23.5 27 15 PT 1/2"
 35 type  SF-352 49.5 25.2 19 13 PT 1/4"
SF-353 50.5 25.2 21 14 PT 3/8"
SF-354 52.5 25.2 27 15 PT 1/2"
 300 type  SF-303 54.5 29.7 24 14 PT 3/8"
SF-304 55.5 29.7 27 16 PT 1/2"
SF-306 58 29.7 32 17 PT 3/4"
 350 type  SF-3503 54.5 29.7 24 14 PT 3/8"
SF-3504 55.5 29.7 27 15 PT 1/2"
SF-3506 58 29.7 32 17 PT 3/4"
 450 type  SF-453 54.5 29.7 24 14 PT3/8"
SF-454 55.5 29.7 27 15 PT 1/2"
SF-456 58 29.7 32 15 PT 3/4"

SH TYPE

Type Model Dimensions (mm) Application
L D A Bs T
25 type SH-258 71.5 23.5 30 5 8.6 8A 5/16" HOSE
25C type SH-258C 71.5 23.5 30 5 8.6 8A 5/16" HOSE
35 type SH-358 71.5 25.2 30 5 8.6 8A 5/16" HOSE
SH-3510 75.5 25.2 34 7.5 10.5 10A 3/8" HOSE
SH-3515 75.5 25.2 34 9 13.7 15A 1/2" HOSE
300 type SH-308 74 29.7 30 5 8.6 8A 5/16" HOSE
SH-315 78 29.7 34 10 13.7 15A 1/2" HOSE
350 type SH-3508 74 29.7 30 5 8.6 8A 5/16" HOSE
SH-35015 78 34 34 10 13.7 15A 1/2" HOSE
450 type SH-4508 74 29.7 30 5 8.6 8A 5/16" HOSE
SH-4515 78 34 34 10 13.7 15A 1/2" HOSE

SM TYPE

Type Model Dimensions (mm) Application
L D A Bs T
25 type SM-252 55.5 23.5 17 13 8 PT 1/4"
SM-253 56.5 23.5 19 14 9 PT 3/8"
SM-25(CO2) 53.5 23.5 17 11 5 9/16"-18 UNF S-CABLE
25C type SM-252C 55.5 23.5 17 13 8 PT 1/4"
SM-253C 56.5 23.5 19 14 9 PT 3/8"
SM-25C(CO2) 53.5 23.5 17 11 5 9/16"-18 UNF S-CABLE
35 type SM-352 55.5 25.2 19 13 8 PT 1/4"
SM-353 56.5 25.2 19 14 9 PT 3/8"
SM-35(CO2) 53.5 25.2 19 11 5 9/16"-18 UNF S-CABLE
300 type SM-303 59 29.7 24 14 9 PT 3/8""
SM-304 61 29.7 24 15 13 PT 1/2"
SM-306 62.5 29.7 32 18 15 PT 3/4"
350 Type SM-3503 59 29.7 24 14 9 PT 3/8""
SM-3504 61 29.7 27 15 13 PT 1/2"
SM-3506 62.5 29.7 32 18 15 PT 3/4"
450 type SM-453 59 29.7 24 14 9 PT 3/8"
SM-454 61 29.7 27 15 13 PT 1/2"
SM-456 62.5 29.7 32 18 15 PT 3/4"

PF TYPE

Type Model Dimensions (mm)
L Hp C A Bp T
25 type PF-252 36 17 20 13 6.5 PT 1/4"
PF-253 37 22 20 14 6.5 PT 3/8"
SPF-25 35 17 20 13 6.5 9/16"-18 UNF
25C type PF-252C 36 17 20 13 6.5 PT 1/4"
PF-253C 37 22 20 14 6.5 PT 3/8"
SPF-25C 35 17 20 13 6.5 9/16"-18 UNF
35 type PF-352 36 17 20 13 7.5 PT 1/4"
PF-353 37 22 20 14 7.5 PT 3/8"
PF-354 38 27 20 15 7.5 PT 1/2"
SPF-35 35 17 20 13 7.5 9/16"-18 UNF
300 type PF-303 37.5 22 21.5 14 10.3 PT 3/8"
PF-304 39.5 27 21.5 15 10.3 PT 1/2"
350 type PF-3503 37.5 22 20.5 14 10.3 PT 3/8"
PF-3504 38.5 27 20.5 15 10.3 PT 1/2"
450 type PF-453 37.5 22 21.5 14 10.3 PT 3/8"
PF-454 39.5 27 21.5 15 10.3 PT 1/2"

PH TYPE